תכנון-וייעוץ-הנדסי
תכנון וייעוץ הנדסי

  • מחלקת ההנדסה והפיתוח בחברה נותנת מענה ופתרונות חדשניים, למגוון צרכים ובהתאם לדרישות לקוח,
    הן במתקנים קיימים והן בפיתוח מוצרים חדשים.
    במחלקה מבצעים את ניתוח צרכי הלקוח, הצעת פתרונות מתקדמים, תכנון וייצור בהתאם לדרישות, ובקרת איכות על תהליכי הייצור.
    מוצרינו עומדים בדרישות למגע עם מזון, לתעשיות רפואיות ועמידה בתקינה לתעשייה הצבאית.